App Store Google Play Facebook
+39 3663590340 // 0659875316
Data da:
a:
Orario da:
a:
livelli da:
a:
Mercoledì  24 - 9.00 Partita Padel - 3,00 - 3,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Mercoledì  24 - 10.30 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Mercoledì  24 - 10.30 Partita Padel - 2,50 - 2,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Mercoledì  24 - 12.00 Partita Padel - 4,50 - 4,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Mercoledì  24 - 13.00 Partita Padel - 5,00 - 5,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
5,00
MM
5,00
RA
5,00
5,00
Mercoledì  24 - 13.30 Partita Padel - 5,00 - 5,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
5,25
AC
5,00
CR
5,25
GF
Mercoledì  24 - 17.00 Partita Padel - 4,25 - 4,50 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
4,25
4,25
FB
4,00
4,00
AM
Mercoledì  24 - 21.30 Partita Padel - 2,50 - 2,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Mercoledì  24 - 21.30 Partita Padel - 3,75 - 4,00 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Giovedì  25 - 9.00 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
3,50
PC
Giovedì  25 - 10.30 Partita Padel - 4,00 - 4,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Giovedì  25 - 12.00 Partita Padel - 4,50 - 4,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Giovedì  25 - 13.30 Partita Padel - 5,00 - 5,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Giovedì  25 - 13.30 Partita Padel - 5,50 - 5,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Giovedì  25 - 15.30 Partita Padel - 4,25 - 4,50 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Giovedì  25 - 17.00 Partita Padel - 5,00 - 5,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Giovedì  25 - 17.00 Partita Padel - 4,00 - 4,25 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Giovedì  25 - 18.00 Partita Padel - 4,50 - 4,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
4,50
5,00
MD
4,75
MP
4,50
Giovedì  25 - 18.30 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Misto
Villa Pamphili Padel Club
3,50
3,50
Giovedì  25 - 20.00 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Misto
Villa Pamphili Padel Club
Giovedì  25 - 21.30 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Venerdì  26 - 10.30 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Venerdì  26 - 12.00 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Venerdì  26 - 12.00 Partita Padel - 2,50 - 2,75 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Venerdì  26 - 13.30 Partita Padel - 5,25 - 5,50 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Venerdì  26 - 16.30 Partita Padel - 4,25 - 4,50 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Venerdì  26 - 17.00 Partita Padel - 5,50 - 5,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Venerdì  26 - 18.30 Partita Padel - 4,50 - 4,75 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Venerdì  26 - 20.00 Partita Padel - 5,00 - 5,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Venerdì  26 - 21.30 Partita Padel - 3,00 - 3,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Venerdì  26 - 21.30 Partita Padel - 2,50 - 2,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Sabato  27 - 10.30 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Sabato  27 - 12.00 Partita Padel - 3,00 - 3,25 - Misto
Villa Pamphili Padel Club
Sabato  27 - 13.30 Partita Padel - 5,00 - 5,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Sabato  27 - 15.00 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Sabato  27 - 15.00 Partita Padel - 2,50 - 2,75 - Misto
Villa Pamphili Padel Club
Sabato  27 - 16.30 Partita Padel - 4,00 - 4,25 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Sabato  27 - 18.00 Partita Padel - 5,00 - 5,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Sabato  27 - 18.00 Partita Padel - 4,00 - 4,25 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Sabato  27 - 19.30 Partita Padel - 4,50 - 4,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Sabato  27 - 19.30 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Misto
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 9.00 Partita Padel - 2,50 - 2,75 - Misto
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 9.00 Partita Padel - 3,00 - 3,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 10.30 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 10.30 Partita Padel - 2,50 - 2,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 12.00 Partita Padel - 4,00 - 4,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 12.00 Partita Padel - 2,50 - 2,75 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 13.30 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Misto
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 15.00 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 16.30 Partita Padel - 5,00 - 5,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 16.30 Partita Padel - 4,50 - 4,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 18.00 Partita Padel - 5,50 - 5,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 18.00 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Misto
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 18.00 Partita Padel - 2,00 - 2,25 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
2,00
MP
Domenica  28 - 19.30 Partita Padel - 3,00 - 3,25 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 19.30 Partita Padel - 2,25 - 2,50 - Misto
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 21.00 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Domenica  28 - 21.00 Partita Padel - 2,50 - 2,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Lunedì  29 - 9.00 Partita Padel - 2,50 - 2,75 - Misto
Villa Pamphili Padel Club
Lunedì  29 - 9.00 Partita Padel - 3,00 - 3,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Lunedì  29 - 10.30 Partita Padel - 3,00 - 3,25 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Lunedì  29 - 12.00 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Lunedì  29 - 13.30 Partita Padel - 4,00 - 4,25 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Lunedì  29 - 15.30 Partita Padel - 5,00 - 5,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Lunedì  29 - 17.00 Partita Padel - 5,50 - 5,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Lunedì  29 - 21.30 Partita Padel - 3,00 - 3,25 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Lunedì  29 - 21.30 Partita Padel - 2,50 - 2,75 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
Martedì  30 - 10.30 Partita Padel - 3,50 - 3,75 - Femminile
Villa Pamphili Padel Club
Martedì  30 - 13.30 Partita Padel - 5,25 - 5,50 - Maschio
Villa Pamphili Padel Club
«  1  »